Boxflätor

SEALWAY AB erbjuder ett omfattande sortiment av världsledande boxflätor från  den franska tillverkaren LATTY INTERNATIONAL. Produkterna tillverkas i  den egna produktionsanläggningen i Brou utanför Paris. LATTY är en av de  "klassiska" tillverkarna av boxflätor och har lång erfarenhet inom  produktion, utveckling och  tillämpning av boxflätor.    LATTY prioriterar att ligga på den absolut högsta nivån när det gäller råvara, kvalitet, forskning och utveckling av nya material och  produkter.      Samtliga  produkter i LATTYs sortiment impregneras i tre steg. Först beläggs varje individuell fiber  enligt den unika och patenterade FILCOAT processen. Filcoat processen ger varje individuell fiber förbättrade egenskaper. Därefter följer ett kontinuerligt impregneringssteg under själva flätprocessen och till sist    impregneras den färdiga produkten  en   sista gång för att  erhålla ett ytskydd som minskar friktionen   i samband  med uppstart.

Förutom boxflätor med standardmått  har fabriken möjlighet att  tillverka  produkter med andra  tvärsnitt upp till 50mm. Flätorna leverars antingen  som metervara eller i färdigskurna och i vissa fall förpressade kit, anpassat för en viss applikation.

Nedan följer en  beskrivning av ett  urval av LATTYs sortiment.

LATTYs kompletta produktprogram för boxflätor med standardtvärsnitt   klicka  här!    

                                                                                                                         


Nyhet!

Läs mer om  den unika LATTYcore teknologin här!

LATTYflon 4788

Beskrivning:

LATTY var den första tillverkarern  som introducerade  boxflätor med  Aramidfiber.  Fibrerna kännetecknas  av mycket hög draghållfasthet och är  extremt slitstark. Därför används  produkter med Aramidfiber i applikationer med slitande partiklar med hög risk för partikelinträngning.  Flätan bör alltid  komineras med  axlar eller foder som har beläggning med erforderlig hårdhet. Axel- och foderslitage blir annars   avsevärt.


Applikationsområde:

Huvudsakligen pumpar och annan roterande utrustning.

Kemi- och petrokemisk industri, slitande applikationer/slurry, sockerframställning, papper och  massa industri,     havsvattenpumpar/kylvattenpumpar, kärnkraftsapplikationer.


Driftsdata:

Temp (T): -220 till +300  C

Tryck (P):  Max 200 bar

Hastighet (V): Max 25 m/s

pH: 2-13

                                                                                                                         

LATTYflon 4789

Beskrivning:

LATTYflon 4789 är en fläta med kombinerade fiber av Aramid och en semisyntetisk fiber (Rayon).

Kombinationen gör att denna fläta är mycket slitstark men något mer förlåtande mot axlar och slitfoder än en ren Aramidfläta. Den kombinerade fibern gör också att flätan blir mer följsam och därför lättare att installera.   Varje enskild fiber genomgår den patenterade FILCOAT processen och sedan ytterligare impregnering under flätning samt efterimpregnering. Produkten levereras  på metervara eller i färdigskurna kit .


Applikationsområde:

Pumpar och annan roterande utrustning. Tranlaterande applikationer/kolvpumpar.

Pumpar, mixrar, omrörae , skruvtransportörer, raffinörer, cellmatare.

Alla typer av slurries/slitande vätskor, papper och massa , kemisk- och petrokemisk industri, sockerframställning, kraftproduktion.


Driftsdata:

Temp (T): -200 till +375  C

Tryck (P):  Max 100 bar

Hastighet (V): Max 20 m/s

pH: 2-12

 

                                                                                                                         

LATTYflon 4488

Beskrivning:

LATTY flon 4488 är en fläta baserad på en helt unik fiber. Varje fiber består av en kombination av aramid- och kolfiber. Denna kombination skapar en mycket slitstark fläta med låg friktion  och minimal värmegenerering. Fiberns goda värmeldningsförmåga i kombination med låg friktion, gör att denna produkt är lämplig  i höga tryck och vartal samt i applikationer med bristfällig  eller utebliven smörjning.    Tryck och varvtal  avgör  möjligheten  för installation  i applikationer med begränsad eller utebliven smörjning. Kontakta SEALWAY AB. Varje enskild fiber genomgår den patenterade FILCOAT processen och sedan ytterligare impregnering under flätning samt efterimpregnering. Produkten levereras  på metervara eller i färdigskurna kit .


Applikationsområde:

Huvudsakligen pumpar och annan roterande utrustning.

Alla typer av slitande vätskor/slurries, kemi-petrokemiska applikationer, papper- och massa, sockerframställning, kraftproduktion.


Driftsdata:

Temp (T): -220 till +300  C

Tryck (P):  Max 300 bar

Hastighet (V): Max 30 m/s

pH: 1-13

 

                                                                                                                         

LATTYflon 4757

Beskrivning:

LATTY 4757 är en klassisk problemlösare. Flätan kombinerad styrka, låg friktion och god värmeledning. Hörnen består av aramidfiber och själva friktionsytan består av grafitimpregnerade PTFE fiber. Genom denna kombination får man en formstabil men ändå fleixibel fläta med brett användningsområde och lämplig för standardisering. Varje enskild fiber genomgår den patenterade FILCOAT processen och sedan ytterligare impregnering under flätning samt efterimpregnering. Produkten levereras  på metervara eller i färdigskurna kit .


Applikationsområde:

Pumpar, omrörare och annan roterande utrustning.  Translaterande applikationer/kolvpumpar och ventiler.

För alla krävande applikationer. Kemi- och petrokemisk industri, slitande applikationer/slurry, sockerframställning, papper och  massa industri,     havsvattenpumpar/kylvattenpumpar, kärnkraftsapplikationer.


Driftsdata:

Temp (T): -220 till +300  C

Tryck (P):  Max 1800 bar

Hastighet (V): Max 22 m/s

pH: 2-14

 

                                                                                                                         

LATTYflon 4758

Beskrivning:

Även LATTY 4758 är en kombinationsfläta bestående av aramidfiber i hörnen men har ren silikonfri PTFE på friktionsytan. Flätan är både formstabil och har låg friktion vilket gör den lämplig för translaterande applikationer (kolvpumpar) och även pulverapplikationer där man av olika anledningar inte vill ha en grafitimpregnerad  fiber. Varje enskild fiber genomgår den patenterade FILCOAT processen och sedan ytterligare impregnering under flätning samt efterimpregnering. Produkten levereras  på metervara eller i färdigskurna kit .


Applikationsområde:

Pumpar, omrörare och annan roterande utrustning.  Tranlsaterande applikationer/kolvpumpar.

Pulverapplikationer/torra applikationer, cellmatare, cement- och gruvindustri. Kemiindustri, slitande applikationer/slurry, sockerframställning, papper och  massa industri,     havsvattenpumpar/kylvattenpumpar, kärnkraftsapplikationer.


Driftsdata:

Temp (T): -220 till +300  C

Tryck (P):  Max 1000 bar

Hastighet (V): Max 20 m/s

pH: 2-14

 

                                                                                                                         

LATTYflon 7189G

Beskrivning:

LATTY 7189 är den perfekta flätan för slitande applikationer. Hörnen består av slitstarka men skonsamma polyetenfiber medan friktionsytam består av en polyakrylfiber. Det som är helt unikt med denna produkt är den har en kärna av graftitfiber som kraftigt förbättrar flätans elasticitet och värmeledningsförmåga. Grafiten i kärnan gör att flätans elasticitet bibehålls bättre över tid vilket leder till ökad tätningsförmåga och låg friktion.    Detta är den givna produkten för alla typer av slurrypumpar och går skonsamt mot foder och axlar. Denna prodkut skapar stora möjligheter för att minska  eller i vissa falla  helt  eliminera spolvattenförbrukning i tex slurryapplikationer inom gruvindustrin. Varje enskild fiber genomgår den patenterade FILCOAT processen och sedan ytterligare impregnering under flätning samt efterimpregnering. Produkten levereras  på metervara eller i färdigskurna kit .


Applikationsområde:

Pumpar, omrörare och annan roterande utrustning. 

Alla typer av slitande vätskor/slurrues, sockerframställning, paper och massa, konstbevattning, reningsverk.


Driftsdata:

Temp (T): 0 till +260  C

Tryck (P):  Max 200 bar

Hastighet (V): Max 20 m/s

pH: 1-13