Läpptätningar - TEDEX MULTISEAL

SEALWAY AB erbjuder kvalitetsprodukter från den tyska tillverkaren tätningstillverkaren TEDIMA GmbH.

Produktprogrammet omfattar olika typer av läpptätningar i både standard- och specialutförande. Läpptätningarna går runder namnet  MULTISEAL och består av en tätningsläpp i PTFE  klämd mellan 2 rostfria ringar  .  En statiskt tätning i FKM tätar mellan de två ringarna .   Den dynamiska tätningen utgörs av    själva tätningsläppen  som tillverkas i PTFE-materialet  TEDEX. Detta  material  framställs enligt en speciell process i vilken materialets kallflytning kraftigt reduceras/stoppas. Härigenom får materialet  betydande elastiskt minne, låg friktion och hög slitstyrka.

Materialets elastiska minne gör att denna typ av radialtätnimng inte behöver en dragfjäder, vilket konventionella radialtätningar använder för att upprätthålla tätningsfunktionen.

TEDEX MULTISEAL STANDARD är en tätningsprodukt som är framtagen för  applikationer med roterande axlar som karaktäriseras av; högre tryck, högre rotationshastighet, högre temperatur, aggressiva vätskor/kemikalier, birsitfällig smörjning och  torrkörning. I listan längre ned  återfinns de vanligaste standardstorlekarna varav många ligger på fabrikslager. Storlekar med specialmått är beställningsvara.

Kontakta SEALWAY AB .


Applikationer för livsmedels- och läkemedelsindustrin:

TEDEX MultiSeal Standard med tätningsläpp i metrialet TEDEX-W är det perfekta valet för installation i livsmedels och läkemedelsapplikationer. TEDEX-W är ett vitfärgat livsmedelsgodkänt material enligt "Regulation (EG) No. 1935/2044 och FDA 21. CFR 1777.1550 och CFR 177.2600

                                                                                                           

Typiska applikationer:

- Blandare

- Omrörare

- Centrifuger

- Pumpar

- Cellmatare

- Skruvtransportörer

- Separatorer

- Lagerskyddstätning

- Pulverapplikationer 

- Propelleraxlar

                                                                                                                         

Driftsparametrar:

Tryck:          Vakuum till 5-10 bar,

                    Maxtryck beror på varvtal och diameter

Temp:          -90 °C till +260 °C

Varvtal:        Max 6000 rpm


Anmärkning:

Dessa driftsparametrar är gränsvärden som är beroende av varandra. Omständighter kring den specifika applikationen kan göra att väsentligt lägre tryck, temperatur eller varvtal blir gränssättande.  

För produktblad klicka här TEDEX MultiSeal Standard                                                                                                                   Dubelläpp back-to-back                                                                                                                     


Dubelläpp tandem                                                                                                                      


Enkelläpp                                                                                           


TEDEX Multiseal Standardstorlekar                                                                                                                     

Specialutförande:

Tedex Multiseal erbjuds även i specialstorlekar samt i utförande med friktionsoptimering för torrkörning eller applikationer med bristfällig smörjning.

Även utförande med omvänd läpp finns för samtliga standardstorlekar och med specialmått.

Kontakta oss för mer information.