Mekaniska axeltätningar

SEALWAY AB erbjuder ett omfattande sortiment av mekaniska axeltätningar. Vi sätter stort värde i att rekommendera korrekta lösningar  utifrån den givna situationen. Rekommendationen och förståelsen för applikationen växer fram genom dialogen med er som kund. Olika situationer kräver olika lösningar. På kort sikt krävs kanske en standardtätning för att upprätthålla tillgängligheten, men på längre sikt kan det behövas fördjupning och framtagande av anpassade modeller. Nedan följer mer information om en del olika typer av tätningar vi erbjuder. Som stolt återförsäljare av LATTY Internationals tätningsprogram, kan vi även erbjuda anpassade tätningsalternativ för en många olika applikationsområden.

Kontakta oss för mer information gällande speciallösningar.

 

                                                                                                                         

Gummibälgtätning

Gummibälgtätningar erbjuder en kostnadseffektiv och driftsäker tätningslösning för många applikationer. Konstruktionen är kompakt med fördelaktiga inbyggnadsmått och har en kraftig och robust fjäder. Genom gummibälgens unika egenskaper är denna tätningstyp relativt förlåtande mot uppriktningsfel och axelutböjningar. Konstruktionen är rotationsoberoende och tätningar finns i både balanserat och obalanserat utförande. Roterande delar finns med många olika inbyggnadsmått och randbredder och kan kombineras med en rad olika typer av motringar. Tätningstypen finns i standardutförande som följer DIN 24960/EN12756. SEALWAY AB kan erbjuda alternativ till de flesta vanligt förekommande fabrikaten på marknaden. 

Kontakta SEALWAY AB för mer information.


Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid och  Hårdmetall

Standard bälgmaterial: NBR, EPDM och FKM (VITON)

Axelstorlekar: 10-100mm                                                                           

 

                                                                                                                         

Gummimembrantätning

Denna typ av mekanisk axeltätning anväder ett membran av gummi mot axeln. Förutom att utgöra sekundärtätning mot axeln skapar membranet en flexibel medbringning förstärkt av metallisk drivning direkt i tätningsytan.

I och med att tätningsytan sitter "mjukt" i gummimembranet, kompenserar den effektivt för  en viss grad av avikelser på axeln. Konstruktionen är rotationsoberoende och baseras på en robust parallell tryckfjäder vilken minimerar risken för igensättning.  Tätningstypen finns med en rad olika inbyggnadsmått och kan kombineras med en många olika typer av motringar.  Inbyggnadsmåtten följer både DIN 24960/EN12756 och varianter baserade på tumstandard.

Kontakta SEALWAY AB för mer information.


Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid och  Hårdmetall

Stabdard bälgmaterial: NBR, EPDM och FKM (VITON)

Axelstorlekar: 10-100mm                                                                           

O-ringstätning med konisk fjäder

O-ringstätningar med konisk fjäder är en klassisk och driftsäker tätningstyp. Den koniska fjädern ägerar både som fjäderelement och medbringare. Tätningtypen finns i utförende med en rad olika

inbyggnadssmått och är rotationsberoende, dvs den levereras med antingen vänsterlindard och högerlindad fjäder. Högerlindad är vanligast och följer medurs rotationsriktning på axeln. En O-ring tätar av mot axeln och kan lätt anpassas efter applikationens temperatur och medium. Inbyggnadsmåtten följer primärt DIN 24960/EN12756 men finns även i andra utföranden. Detta är en enkel men driftsäker konstruktion där fjädern inte sätter igen vid förekosmt av partiklar.

Kontakta SEALWAY AB för mer information.


Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid och  Hårdmetall

Standard O-ringsmaterial: NBR, EPDM och FKM (VITON), även specialmaterial (FFKM) beställningsbart

Axelstorlekar: 10-80mm                                                                               

                 

LATTY B23 - balanserad komponenttätning


LATTY B23 är en tätning med mycket brett användningsområde. I standardutförande  följer inyggnadsmåtten  DIN 24960/EN12576 och motringen är en "lång DIN motring" med fräst spår för "antirotationspinne". Roterande del kan även kombineras med andra typer av motringar.

Tätningens fjäderelement består av en flerveckad vågfjäder och den mekaniska drivningen mellan inre och yttre ring består av frästa överlappande plan sk "flats". Detta ger en synnerligen stark och robust medbringning.


  • Produktblad komponenttätning B23
  • Broschyr LATTY B23


Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid

Standard O-ringsmaterial: EPDM och FKM (VITON), även specialmaterial (FFKM) beställningsbart

Axelstorlekar: 18-100mm                                                                               

                 

LATTY B236 - patrontätning enkel


LATTY B236 har samma grundläggande konstruktion som B23 men är förmonterad i en patron.

Patronen har anslutningar för framförspolning och även förberedd för quenchanslutning. Quench innebär att en en trycklös spolning appliceras i tätningen bakom de produktberörda tätningsytorna (beroende på applikation ofta vatten men kan även vara ånga eller kondensat). Denna quench/spolningen skyddar tätningen mot torrkörning på produktsidan, sköljer bort läckage över ytorna och hindrar luft att nå tätspalten. Detta är speciellt effektivt i applikationer med; fiber, partiklar, kristalliserande/klibbande produkter och tex. i vertikla applikationer där avluftning kan vara svårt att åstadkomma.


  • Produktblad enkeltätning B236 - med framförspolning
  • Produktblad enkeltätning B236 Q - med framförspolning och quench
  • Broschyr LATTY Tätningssytem B23


Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid

Standard O-ringsmaterial: EPDM och FKM (VITON), även specialmaterial (FFKM) beställningsbart

Axelstorlekar: 25-70mm                                                                               

                 

LATTY B24 - patronätningssystem

LATTY har utvecklat ett mycket konkurrenskraftigt och flexiblet system av patrontätningar i enkel och dubbelutförande. Enkeltätningar kan erhållas i många olika varianter beroende på vad applikationern kräver. Kompaktvarianten kallas B24610PP och innebär att tätningen har rak fläns utan framförspolning och är utan port för quench. Detta leder till att tätningen får fördelaktiga axiella inbyggnadsmått.

Kräver applikationen framförspolning och/eller quench finns dessa egenskaper smart integrerade i konstruktionen. För enkeltätningar med quench (dvs lågtryckspolning på atmosfärsidan) utgörs sekundärtätningen mot atmosfär av en fjäderbelastad kolyta som ligger an mot en läppad yta i flänsens bakplan. Detta är en robust och driftsäker lösning.

Dubbeltätningen har dubbelbalanserade tätningsytor för att klara höga tryck och övertryck från spolsidan.


  • Produktblad enkeltätning B24610 - med framförspolning
  • Produktblad enkeltätning B24610 Q - med framförspolning och med quench
  • Produktblad enkeltätning B24610 PP - kompakt, utan framförspolning och utan quench
  • Produktblad dubbeltätning B24810 DB - dubbeltätning
  • Broschyr LATTY Patrontätningssystem B24


Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid, Hårdmetall mot förfrågan

Standard O-ringsmaterial: EPDM och FKM (VITON), specialmaterial (FFKM) mot förfrågan

Axelstorlekar: 25-100mm                                                                               

                 

Specialtätningar

SEALWAY AB erbjuder mekaniska axeltätningar i specialutförande. Ibland kräver applikationen en tätningslösning som inte går att bygga på standard. Kontakta oss för mer information om hur ett erbjudande kan se ut.


Rullsiktstätningar:

SEALWAY AB ebjuder avtätning av lagerhus för rullsiktar av olika slag.

Här är det viktigt att  tätningen har de egenskaper som krävs för lång livslängd, enkel reservdelshantering samt för optimerad montering i denna krävande applikation som ofta karaktäriseras av hög förekomst av partiklar och damm.


Tätningar till Kadant Lamort GYROCLEAN - fibertvätt:

SEALWAY AB erbjuder 155mm dubbeltätning LATTYseal U4212+12A till GYROCLEAN centrifugalseparator för returfiber. Tätningen är en mycket robust dubbeltätning med ytor i hårdmetall speciellt framtagen för denna applikation. Normalt finns ett begränsat antal av tätningen tillgänglig från fabrikslager alternativt med några veckors leveranstid.

Tätningen passar i följande GYROCLEAN-modellar: 

G1L,G2L,G3L, GYS 1, GYS 2, GYS 3, GYT 3, GYT 4, GYT 5, GYTS5.

Kontakta oss för mer information.


Tätningar till QB Food Tech HPT processtankar:

SEALWAY AB erbjuder olka tätningaslösningar till varierande storlaker av HPT tankar från QB Food Tech.

Kontakta oss för mer information.


Mekaniska axeltätningar för livsmedelsapplikationer:

SEALWAY AB erbjuder mekaniska axeltätningar för livsmedelsapplikationer. I denna typ av installationer är det viktigt att; tillämpa rekommendationer för hygienisk design av mekaniska axeltätningar, använda konstruktionsmaterial lämpliga för kontakt med livsmedel, positionera och installera tätningen korrekt, säkerställa att tätningen kan rengöras genom CIP (Cleaning In Place) under rådande driftsbetingelser samt att driftsätta och underhålla tätningen på ett hygienskt sätt. 

SEALWAY AB är medlem i EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group och tillämpar rekommendationerna i EHEDG DOC. 25 "Mechanical Seals for hygienic and aseptic applications, Second Edition October 2020".

EHEDG DOC 25 har uppdaterats och publicerades 2020-10-09 och finns att köpa/ladda ner på EHEDG hemsida:

https://www.ehedg.org/guidelines/download-order-information/


Mekaniska axeltätningar för Alfa Laval® LKM sidomonterad omrörare:

SEALWAY AB erbjuder mekaniska axeltätningar till Alfa Laval® LKM sidomonterad omrörare. Tätningen finns tillgänglig i livsmedelsgodkända material för axelstorlek 30MM och 35MM. Tätningen har en gummibälg som omsluter fjädern och motringen är monterad med manschett. Kontakta oss för mer information, priser och tillgänglighet.