SEALWAY läpptätningar

Läpptätningar - TEDEX MULTISEAL

SEALWAY AB erbjuder kvalitetsprodukter från den tyska tillverkaren tätningstillverkaren TEDIMA GmbH.

Produktprogrammet omfattar olika typer av läpptätningar i både standard- och specialutförande. Läpptätningarna går runder namnet MULTISEAL och består av en tätningsläpp i PTFE klämd mellan 2 st rostfria ringar . En statiskt tätning i FKM tätar mellan de två ringarna . Den dynamiska tätningen utgörs av själva tätningsläppen som tillverkas i PTFE-materialet TEDEX. Detta material framställs enligt en speciell process i vilken materialets kallflytning kraftigt reduceras/stoppas. Härigenom får materialet betydande elastiskt minne, låg friktion och hög slitstyrka.

Materialets elastiska minne gör att denna typ av radialtätnimng inte behöver en dragfjäder ,vilket konventionella radialtätningar använder för att upprätthålla tätningsfunktionen.

TEDEX MULTISEAL STANDARD är en tätningsprodukt som är framtagen för applikationer med roterande axlar som karaktäriseras av; högre tryck, högre rotationshastighet, högre temperatur, aggressiva vätskor/kemikalier, birsitfällig smörjning och torrkörning. I listan längre ned återfinns de vanligaste standardstorlekarna varav många ligger på fabrikslager. Storlekar med specialmått är beställningsvara.

Kontakta SEALWAY AB .

 

Applikationer för livsmedels- och läkemedelsindustrin:

TEDEX MultiSeal Standard med tätningsläpp i metrialet TEDEX-W är det perfekta valet för installation i livsmedels och läkemedelsapplikationer. TEDEX-W är ett vitfärgat livsmedelsgodkänt material enligt "Regulation (EG) No. 1935/2044 och FDA 21. CFR 1777.1550 och CFR 177.2600

Typiska applikationer:

- Blandare

- Omrörare

- Centrifuger

- Pumpar

- Cellmatare

- Skruvtransportörer

- Separatorer

- Lagerskyddstätning

- Pulverapplikationer

- Propelleraxlar

Driftsparametrar:

Tryck: Vakuum till 5-10 bar,

Maxtryck beror på varvtal och diameter

Temp: -90 °C till +260 °C

Varvtal: Max 6000 rpm

 

Anmärkning:

Dessa driftsparametrar är gränsvärden som är beroende av varandra. Omständighter kring den specifika applikationen kan göra att väsentligt lägre tryck, temperatur eller varvtal blir gränssättande.

För produktblad klicka här TEDEX MultiSeal Standard

 

 

Enkelläpp

 

Dubelläpp back-to-back

 

Dubelläpp tandem

 

TEDEX Multiseal Standardstorlekar