SEALWAY mekaniska axeltätningar

Mekaniska axeltätningar

SEALWAY AB erbjuder ett omfattande sortiment av mekaniska axeltätningar.

Vi sätter stort värde i att rekommendera korrekta lösningar utifrån den givna situationen.

Rekommendationen och förståelsen för applikationen växer fram genom dialogen med er som kund kund. Olika situationer kräver olika lösningar . På kort sikt krävs kanske en standardtätning för att upprätthålla tillgängligheten men på längre sikt kan det behövas fördjupning och framtagande av anpassade modeller.

Nedan följer vidare information om en rad olika typer av tätningstyper och standardartiklar.

Som stolt återförsäljare av LATTY Internationals tätningsprogramprogram kan vi även erbjuda anpassade tätningsalternativ för en rad olika applikationsområden.

Kontakta oss för mer information gällande speciallösningar

Gummibälgtätning

Gummibälgtätningar erbjuder en kostnadseffektiv och driftsäker tätningslösning för många applikationer. Konstruktionen är kompakt med fördelaktiga inbyggnadsmått och har en kraftig och robust fjäder. Genom gummibälgens unika egenskaper är denna tätningstyp relativt förlåtande mot uppriktningsfel och axelutböjningar. Konstruktionen är rotationsoberoende och tätningar finns i både balanserat och obalanserat utförande. Roterande delar finns med många olika inbyggnadsmått och randbredder och kan kombineras med en rad olika typer av motringar. Tätningstypen finns is standardutförande som följer DIN 24960/EN12756. SEALWAY AB kan erbjuda alternativ till de flesta vanligt förekommande fabrikaten på marknaden.

Kontakta SEALWAY AB för mer information.

 

Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid och Hårdmetall

Standard bälgmaterial: NBR, EPDM och FKM (VITON).

Axelstorlekar: 10-100mm

Gummimembrantätning

Denna typ av mekanisk axeltätning anväder ett membran av gummi mot axeln. Förutom att utgöra sekundärtätning mot axeln skapar membranet en stark men flexibel medbringning av tätningsytan.

I och med att tätningsytan sitter "mjukt" i gummimembranet, kompenserar den effektivt för en viss grad av avikelser på axeln. Konstruktionen är rotationsoberoende och baseras på en robust parallell tryckfjäder vilken minimerar risken för igensättning. Tätningstypen finns med en rad olika inbyggnadsmått och kan kombineras med en många olika typer av motringar. Inbyggnadsmåtten följer både DIN 24960/EN12756 och varianter baserade på tumstandard.

Kontakta SEALWAY AB för mer information.

 

Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid och Hårdmetall

Stabdard bälgmaterial: NBR, EPDM och FKM (VITON).

Axelstorlekar: 10-100mm

LATTY B23 - balanserad komponenttätning

 

LATTY B23 är en tätning med mycket brett användningsområde. I standardutförande följer inyggnadsmåtten DIN 24960/EN12576 och motringen är en "lång DIN motring" med fräst spår för "antirotationspinne". Roterande del kan även kombineras med andra typer av motringar.

Tätningen fjäderelement består av en flervecka vågfjäder och den mekaniska drivning mellan inre och yttre ring består av frästa överlapande plan sk "flats". Detta ger en synnerligen stark och robust drivning.

 

  • Produktblad komponenttätning B23

 

Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid

Standard O-ringsmaterial: EPDM och FKM (VITON), även specialmaterial (FFKM) beställningsbart

Axelstorlekar: 18-100mm

O-ringstätning med konisk fjäder

O-ringstätningar med konisk fjäder är en klassisk och driftsäker tätningstyp. Den konsika fjäderns ägerar både som fjäderelement och medbringare. Tätningtypen finns i utförende med en rad olika inbyggnadssmått och är rotationsberoende, dvs med både vänsterlindard och högerlindad fjäder. Högerlindad är vanligast och följer medurs rotationsriktning på axeln.

En O-ring tätar av mot axeln och kan lätt anpassas efter applikationens temperatur och medium. Inbyggnadsmåtten följer primärt DIN 24960/EN12756 men finns även i andra utföranden. Detta är enkel men driftsäker konstruktion och där fjädern inte sätter igen vid förekosmt av partiklar.

Kontakta SEALWAY AB för mer information.

 

Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid och Hårdmetall

Standard O-ringsmaterial: NBR, EPDM och FKM (VITON), även specialmaterial (FFKM) beställningsbart

Axelstorlekar: 10-80mm

LATTY B236 - patrontätning enkel

 

LATTY B236 har samma grundläggande konstruktion som B23 men är förmonterad i en patron.

Patronen har anslutningar för framförspolning och även förberedd för quenchanslutning. Quench innebär att en en trycklös spolning appliceras i tätningen bakom de produktberörda tätningsytorna (beroende på applikation ofta vatten men kan även vara ånga eller kondensat). Denna quench/spolningen skyddar tätningen mot torrkörning på produktsidan, sköljer bort läckage över ytorna och hindrar luft att nå tätspalten. Detta är speciellt effektivt i applikationer med; fiber, partiklar, kristalliserande/klibbande produkter och tex. i vertikla applikationer där det kan vara svårt med avluftning.

 

  • Produktblad enkeltätning B236 - med framförspolning
  • Produktblad enkeltätning B236 Q - med framförspolning och quench
  • Broschyr LATTY Tätningssytem B23

 

Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid

Standard O-ringsmaterial: EPDM och FKM (VITON), även specialmaterial (FFKM) beställningsbart

Axelstorlekar: 25-70mm

LATTY B24 - patronätningssystem

LATTY har utvecklat ett mycket konkurrenskraftigt och flexiblet system av patrontätningar i enkel och dubbelutförande. Enkeltätningar kan erhållas i många olika varianter beroende på vad applikationern kräver. Kompaktvarianten kallas B24610PP och innebär att tätningen har rak fläns utan framförspolning och är utan port för quench. Detta leder till att tätningen får fördelaktiga axiella inbyggnadsmått.

Kräver applikationen framförspolning och/eller quench finns dessa egenskaper smart integrerade i konstruktionen. För enkeltätningar med quench (dvs lågtryckspolning på atmosfärsidan) utgörs sekundärtätningen mot atmosfär av en fjäderbelastad kolyta som ligger an mot en läppad yta i flänsens bakplan. Detta är en robust och driftsäker lösning.

Dubbeltätningen har dubbelbalanserade tätningsytor för att klara höga tryck och övertryck från spolsidan.

 

  • Produktblad enkeltätning B24610 - med framförspolning
  • Produktblad enkeltätning B24610 Q - med framförspolning och med quench
  • Produktblad enkeltätning B24610 PP - kompakt, utan framförspolning och utan quench
  • Produktblad dubbeltätning B24810 DB - dubbeltätning
  • Broschyr LATTY Patrontätningssystem B24

 

Standard ytmaterial: Kol, Kiselkarbid, hårdmetall mot förfrågan

Standard O-ringsmaterial: EPDM och FKM (VITON), specialmaterial (FFKM) mot förfrågan

Axelstorlekar: 25-100mm